Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Vi behöver dina synpunkter

Till hösten startar upphandlingar inom produktområdena drivaggregat och gånghjälpmedel.

Vi behöver därför nu din hjälp med att fylla i nedanstående enkäter och därigenom ge oss dina synpunkter på nuvarande sortiment.

Enkäterna är enkla att fylla i och tar endast någon minut i anspråk.

Svara på de produkter/områden du själv finner lämpliga och fyll gärna i egna kommentarer.

Besvara enkäten elektroniskt genom att följa respektive länk nedan:

Enkät drivaggregat

Enkät gånghjälpmedel vuxen

Enkät gånghjälpmedel barn

Dina synpunkter vill vi ha senast 9 september 2022.

Med vänlig hälsning

Gunnel Karlsson, hjälpmedelskonsulent

gunnel.karlsson@regionjh.se , 063-15 43 80

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se