Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Utbildning Vicair sittdynor

Målgrupp:

Förskrivare som arbetar med och har förskrivningsrätt till sittdynor.

Innehåll:

Vicair sittdynor – genomgång av upphandlat sortiment.

Tryckfördelning alternativt tryckavlastning?

Att tänka på vid sittande, positionering och eventuella anpassningar.

Hur kan vi tänka vid val av sittdyna?

När:

Tillfälle 1: 7 februari 2023 kl 13-15.

Tillfälle 2: 8 februari 2023 kl 13-15.

Max deltagarantal per tillfälle är 15 personer.

Var:

Hjälpmedelscentralen Östersund.

Utbildare: Martin Tornberg, Invacare.

Vid frågor kontakta hjälpmedelskonsulent Gunnel Karlsson per mejl gunnel.karlsson@regionjh.se eller via telefon 063- 15 43 80.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se