Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Utbildning Nya Cefar TENS

Välkommen till en kurs om nya Cefar TENS med Kim Forsell från DJO Nordic.

Syftet med kursen är att få kunskapen om metoden TENS och hur den används inom olika områden; akut, långvarig och oklar smärta. Vi går igenom teori och evidens för elektroterapibehandling, olika indikationer och kontraindikationer för behandlingar samt olika behandlingsformer.

Patientrelaterade praktiska övningar ingår som ett viktigt kursmoment.

Kursen hålls på Hjälpmedelscentralen, Lugnviksvägen 8, Östersund vid två tillfällen:

Tisdag 3 mars kl. 13.00-16.00

Onsdag 4 mars kl. 09.00-12.00

Anmälan nedan. Max antal personer per tillfälle är 15 personer.

Parkering sker med fördel på förhyrda p-platser.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se