Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Utbildning komfortrullstol Azalea

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till leg. Arbetsterapeuter och leg. Fysioterapeuter/Sjukgymnaster som har förskrivningsrätt till dessa rullstolar.

Innehåll:

Genomgång av Azaleans grunder, inställningsmöjligheter och tillbehör. Ni får även chans att praktiskt meka med rullstolen.

Max antal deltagare per tillfälle är 15 personer.

När:

Tillfälle 1: 7 februari 2023 kl 8:45 - 12.

Tillfälle 2: 8 februari 2023 kl 8:45 - 12.

Var:

Hjälpmedelscentralen Östersund.

Fika ingår.

Utbildare: Martin Tornberg, Invacare.

Vid frågor ta kontakt med hjälpmedelskonsulent Gunnel Karlsson via mejl gunnel.karlsson@regionjh.se eller telefon 063- 15 43 80.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se