Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Utbildning i förflyttning med hög vårdtyngd

Martin Öhrn från Handicare kommer tillbaka till Hjälpmedelscentralen och håller en heldagsutbildning om hur vi kan aktivera, mobilisera och förflytta personer med hög vårdtyngd tryggt säkert och skonsamt. Utbildningen hölls även i våras och eftersom det var många som inte fick plats erbjuder vi nu två utbildningsdagar till.

Inom vården sker dagligen förflyttningar med hög vårdtyngd. Hög vårdtyngd behöver inte alltid betyda att brukaren väger mycket utan det kan bero på flera andra orsaker. Exempelvis att brukaren inte kan ta instruktion, passivitet, rörelseinskränkt, rädsla, motivation mm.

Program:

  • Lägesändringar i säng och i stol
  • Selapplicering i säng och i stol
  • Uppresningar från liggande till stående
  • Säkrare överflyttningar säng-stol

Vi erbjuder två utbildningstillfällen:

Tisdag 29 oktober kl. 09.00-15.00.
Onsdag 30 oktober kl. 09.00-15.00.

Utbildningen hålls på Hjälpmedelcentralen, Lugnviksvägen 8, Östersund.

Utbildningstillfällena är kostnadsfria och riktar sig till arbetsterapeuter och fysioterapeuter som inte tidigare gått utbildningen. Max antal per tillfälle är 15 personer. Eftersom platserna är begränsade är det viktigt att ni avbokar platsen omgående om ni inte kan delta.

Parkering sker på förhyrda platser som finns på båda sidor av huset.

Har du frågor?

Hör av dig till martin.ohrn@handicare.com eller katarina.agerberg@regionjh.se

Välkommen!

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se