Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Utbildning bejaka rörligheten – Etac Prio 3A gör det möjligt

En 3,5 timmarsutbildning med fokus på inställningsmöjligheterna för att erbjuda både
aktivitet och vila.

Innehåll:

  • Bakgrund
  • Minska steget från allround- till komfort
  • Inställningsmöjligheter
  • Prio 3A ryggstöd och tillbehör
  • Vikten av att ändra inställning

Mål:

Du som förskrivare ska känna dig trygg med Prio 3A’s grundläggande inställningar för aktivitet och vila.

Förstå hur du kan minska steget från allround till
komfort.

För vem:

Utbildningen vänder sig till dig som är
förskrivare och arbetar med manuella rullstolar

Datum och Tid:

Onsdag 15 mars

Kl: 8:30-12:00

Plats:

Hjälpmedelscentralen Lugnviksvägen 8 Östersund

Utbildare:

Kristina Henningsson Säljare/Utbildare Etac Sverige AB

Frågor:

Gunnel Karlsson Hjälpmedelskonsulent Östersund

gunnel.karlsson@regionjh.se

 

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se