Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Tyngdtäcken är inte längre förskrivningsbara

Efter ett beslut i Gemensamma nämnden upphör tyngdtäcken att vara förskrivningsbart hjälpmedel och övergår till egenansvar.

Detta innebör att sista dagen att förskriva tyngdtäcken är fredag 12 februari 2021, förskrivardirektivet ska följas och noggrann kartläggning ska ha gjorts.

Att nyttja utprovningsrummet på Hjälpmedelscentralen för utprovning av tyngdtäcken och västar kommer inte längre att vara möjligt, sista dagen för bokat pass är fredag 12 februari 2021. Den förskrivare som redan har inbokad tid efter det datumet måste dessvärre avboka sin kund/medborgare och hänvisa till Gemensamma nämndens beslut.

För mer och viktig information följ länken till bilagan.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se