Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

TENS/NMES utbildning

Vänder sig till Fysioterapeuter/sjukgymnaster anställda i Region JH samt länets kommuner.

Plats: Hjälpmedelscentralen

Datum: 10 Januari 2023 kl. 13.00-17.00

Datum: 11 Januari 2023 kl. 08.00-12.00

Sista anmälningsdag 30/12. Max 20 personer per pass.

Vid frågor, kontakta Katarina Agerberg på telefon 063-153808

eller mail katarina.agerberg@regionjh.se

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se