Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

TENS kontraindikationer - tillägg

Ny information från leverantör gällande TENS-behandling på patienter med kontinuerlig, trådlös glukosmätning.

I takt med nya behandlingsformer utvecklas även övervakningssystemen och i detta fall finns en risk att vår Cefar TENS kan störa vid trådlös, kontinuerlig mäting av glukos (CGM).

Ett specifikt märke, Dexcom, har uttalat en oro och vi inför därför i alla våra utbildningar/information det som en ny kontraindikation. Viktigt att denna information förs vidare till berörd personal.

KONTRAINDIKATIONER:

  • ICD - prova aldrig TENS (Miller M 2015)
  • Pacemaker - kontakt med kardiolog (sv. läkarförening)
  • CGM (Continuous Glucose Measurement)
  • Elektroder; halsens framsida, över uterus på gravid
  • Icke kommunikativ person


FÖRSIKTIGHET:

  • Tidigt i graviditet
  • Ovilliga, rädda, tortyrutsatta
  • Starkt förändrad beröringskänsel, trasig hud


Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se