Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Sortimentsvisning tyngdtäcken

Tisdag 17 september och onsdag 18 september 2019 bjuder Hjälpmedels- och förrådsenheten samt leverantörer in förskrivare till en sortimentvisning av de tyngdtäcken som ingår i nya regionala upphandlingen för norra regionen.

Detta är ett tillfälle för er att träffa medarbetare på Hjälpmedelscentralen och representanter för leverantörer samt prova och jämföra olika modeller och material av tyngdtäcken.

Sortimentsvisningen hålls på Hjälpmedelscentralen tisdag 17 september och onsdag 18 september mellan kl. 07.30-15.30, med avbrott för lunch mellan kl. 12.00-13.00.

Förskrivarna får komma och gå när som helst inom tidsramen för visningen.

Ingen föranmälan krävs.

Om du kommer i bil, vänligen parkera på de förhyrda platserna på båda sidor om byggnaden. Parkera inte på kundparkeringen eller på gaveln vid ingången till Hjälpmedelcentralen.

Har du frågor kontakta Anna Stenfors, anna.stenfors@regionjh.se eller tel.nr. 063-153886.

Välkomna!

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se