Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Sitta rätt och rulla lätt – Steg 2

Etac Cross 6 och sittdyna StarLock

En heldagsutbildning med fokus på utprovningsprocessen. Utbildningen innehåller vissa repetitionsmoment från Steg I. Vi blandar teori med mycket praktik.

Innehåll:

  • Repetition av steg 1
  • Utprovningsprocessen
  • Sittdyna StarLock
  • Patientfall och anpassning av Cross 6 och
    sittdyna StarLock
  • Att sitta rätt och rulla lätt

Mål:

Du som förskrivare ska få ökad förståelse och kunskap om
Cross 6 inställningsmöjligheter. Anpassning vid svårare
sittproblematik. Känna dig trygg med utprovning av sittdyna
StarLock. Kunna planera och på så sätt effektivisera din
utprovning.

För vem:

Utbildningen vänder sig till dig som ärförskrivare och arbetar med manuella rullstolar.

Datum och Tid:

Tisdag 14 mars kl: 9:00-16:00

Plats:

Hjälpmedelscentralen Lugnviksvägen 8 Östersund

Utbildare: Kristina Henningsson Säljare/Utbildare Etac Sverige AB

Frågor: Gunnel Karlsson, Hjälpmedelskonsulent

Gunnel,karlsson@regionjh.se, 063-15 43 80

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se