Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Säkerhetsmeddelande angående Swift-Hook till Vega

Handicare har uppmärksammats på att lyftbygel utrustad med snabbkoppling SwiftHook kan lossna från lyftarmen på mobila personlyftar under användning. Detta skulle kunna inträffa om SwiftHook inte är ordentligt fastsatt på lyftarm före användning, vilket orsakar att den hamnar i ett instabilt läge.

Alla personer som handhar dessa lyftar måste få tillgång till den uppdaterade informationen. Förskrivaren måste själva ta ansvar för att läsa och implementera säkerhetsåtgärderna, samt sprida informationen till andra som hanterar lyftarna.

Handicare har som åtgärd infört en extra information om kontroll vid användning i bruksanvisningarna. Denna information är med i alla nya lyftar som Handicare levererat efter årsskiftet 2019/2020.

lnspektion av SwiftHook

Vänligen observera att följande steg ska upprepas inför varje användning av produkt utrustad med SwiftHook för att säkerställa säker användning

Inspektera om SwiftHook-komponenten är korrekt monterad på lyftarmen.

Om den inspekterade SwiftHook-komponenten är inkorrekt monterad, vänliga korrigera monteringen genom följande steg:

  1. Säkerställ att lyftbygeln inte är kopplad till någon lyftsele med patient.
  2. Vinkla SwiftHook varsamt i bakåtgående riktning, tryck sedan lyftbygeln i framåtgående riktning — i samma riktning som krokens spets.
  3. Säkerställ att SwiftHook är fullständigt fastkrokad på lyftarmens länkarm.

Hjälpmedelscentralen RJH har med anledning av den utskickade säkerhetsinformationen tagit beslut om att ta bort SwiftHook som standard på Mobillyft Vega 505EE, Sesamnummer 32998.

Detta innebär att från och med 10 februari 2020 så levereras alla mobillyftar Vega utan SwiftHook.

De exemplar av mobillyften Vega med monterad SwiftHook som redan finns ute hos brukarna kommer HMC att åtgärda vid den årliga besiktningen eller i samband med rekonditionering/retur.

Vi beklagar det extra arbete och den oro som denna information kan skapa. Men vi vill understryka att det är väldigt ovanligt med incidenter, och leverantören har inte gått ut med att lyften ska återkallas.

Vid behov av snabbkoppling på mobil lyft så går det att ordna om förskrivaren informerar användarna extra noga samt dokumenterar detta i journal. Vid frågor kontakta konsulent.

Här finner du dokumentet så att du kan skriva ut en kopia

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se