Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Rullstol Cross 5 utgår

Första januari 2022 slutade Etac att leverera Cross 5. Den ersätts från och med nu med Cross 6 när inköp krävs. Vi har ännu inte lagt upp något protokoll på Cross 6 då det inte är några förändringar gällande tillbehör. Cross 5 kommer att levereras så länge de finns i lager. Det går inte att välja Cross 6 om saldo finns på den utgående modellen.

Rullstolsbord till Cross

Tidigare har detta varit en försäljningsprodukt. Den ligger nu som en hyresprodukt och skall återlämnas till HMC när behovet upphört.

Ny konsulent på HMC

Gunnel Karlsson ansvarar för manuella rullstolar, arbetsstolar och sittdynor. Henne når ni på 063-15 43 80, telefontid vardagar mellan 08:00 - 11:00 eller på mail gunnel.karlsson@regionjh.se

 

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se