Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Pumpar till Roho samt Starlockdynor.

Pumparna medföljer dynorna vid leverans, men av någon anledning kommer de sällan tillbaka i retur utan blir liggandes i förråd och dylikt.

Vänligen kontrollera om du har pumpar som kan undvaras och skicka in dem till Hjälpmedelscentralen.

Med vänlig hälsning

Rekonden HMC

 

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se