Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Ordinarie leveranser Strömsunds kommun sommar 2024

Förtydligande - leveranser av hjälpmedel och gods sker tisdagar och torsdagar enligt ordinarie tidtabell sommaren 2024.

Mer information: Tommie Vesterlund, enhetschef Transport telefon 063-14 78 32 (278 32)

Anmälan
Personuppgifter:
Personuppgifter:Hjälpmedelsbehov, kostval, allergier, etc.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara