Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Ökade telefontider och Websesam stängd för uppdatering.

För att öka tillgängligheten att nå kundtjänst på Hjälpmedels- & Förrådsenheten öppnar vi nu vår telefon redan från klockan 08:00.

Kundtjänst: 063-147710 internt 27710

Telefontider: 08:00-11:30 & 13:00-15:00.

Måndagen den 20/6 kl. 16:00 kommer Websesam ligga nere på grund av ny release och uppdateringar. Öppnar åter kl. 19:00.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se