Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Nytt upphandlat sortiment av positioneringskuddar

Från och med 1 mars finns det ett nytt upphandlat sortiment av positioneringskuddar - Togemokuddarna utgår och in kommer Tumlekuddarna från Cobi Rehab.

Här kan du se det aktuella sortimentet. Mer info finns på Cobi Rehabs hemsida.

För information om sortiment eller funktion kontakta hjälpmedelskonsulent Anna Stenfors, anna.stenfors@regionjh.se, 063-153886


Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se