Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Nytt sortiment personlig vård 2022-2024

Fån den 1 september har vi en ny avtalsperiod på hygienhjälpmedel, se länk nedan.

Personlig vård

Det är inte så stora förändringar i sortimentet, så därför kommer det inte vara någon fysisk produktvisning här på HMC.

Etac kommer att hålla i ett webinar kring nya artiklar från dem.

Focus kommer att vara på dusch/toastol Swift mobil/tilt 2

och toaförhöjare My-Loo.

Inbjudan till detta kommer inom kort.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se