Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Leveranser Kristi himmelsfärds dag 21 maj

Torsdag 21 maj är en röd dag.

Det innebär förändringar av leveranser från Hjälpmedels- och förrådsenheten:

  • Leveranser till Östersunds sjukhus går som vanligt.
  • Kunder som har leveranser inom Föllinge, Offerdal, Ås och centrala Östersund eller med PostNord på torsdagar får sina leveranser följande torsdag.
  • Hjälpmedels- och förrådsenheten håller stängt och inga slingbilar eller godsbilar går ut i länet.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se