Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Kundtjänst stängt del av dag tisdagen 1 mars.

Tisdagen den 1 mars stänger kundtjänst på hjälpmedelscentralen/centralförrådet telefonen kl 11:30-14:00. Vår reception är öppen som vanligt för avhämtningar.

Välkommen att ringa oss åter från 14:00.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se