Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Kristi himmelsfärds dag

Torsdag 13 maj, Kristi himmelsfärds dag, är en röd dag. Då är det stängt på Hjälpmedels- och förrådsenheten. Inga leveranser körs ut.

De kunder som har sin leveransdag på torsdagar får ingen leverans och måste alltså tänka på att beställa extra.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se