Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Inställda leveransdagar i Maj och Juni

I Maj och Juni har vi röda dagar som påverkar att vissa leveranser uteblir.

Ni som har leveransdag på någon av dessa dagar, se till att ni fyller på era förråd i god tid innan.

Torsdagen den 26/5 är leveransen inställd och leverans sker Torsdagen den 2/6.

Måndagen den 6/6 är leveransen inställd och leverans sker Måndagen den 13/6.

Fredagen den 24/6 är leveransen inställd och leverans sker Fredagen den 1/7.

Mvh Hjälpmedels & Förrådsenheten

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se