Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Inga nyförskrivningar av elrullstolar under sommaren

På grund av minskad personalstyrka under sommaren kan vi inte ta emot nya förskrivningar av elrullstolar under veckorna 26-32.

Av samma anledning kan viss väntetid för leveranser och reparationer förekomma.

Vi ber om er förståelse.

Med vänlig hälsning
Personalen på Hjälpmedelscentralen

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se