Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Information om leveransförseningar på Hjälpmedelscentralen.

I sviterna av Covid-19 upplever vi nu en mer utmanande situation när det gäller att hålla vissa leveranstider.

Våra leverantörer arbetar intensivt för att vi i så stor utsträckning som möjligt ska få våra avtalade/upphandlade produkter men det uppstår förseningar.

Detta är en generell problematik som kan orsaka förseningar oavsett produkt.

Orsakerna till detta är många, komponent- och materialbrist, stora förseningar gällande transporter (bla containrar) och att Kina har produktionsförseningar till följd av strömavbrott och elransonering, är några som kan nämnas.

När du som förskrivare bedömer att ett hjälpmedel är extra brådskande/avgörande så se verkligen till att det finns ett saldo på den artikel du förskriver (se saldo i webSesam)

Är saldot 0 så kan det innebära leveransförsening.

Var särskilt observant när förslag om ersättningsprodukt kommer upp då du som förskrivare kan göra ett aktivt val av modell.

Under denna period kommer vi därför inte längre höra av oss för att informera om orsak till leveransförsening eller försöka hitta alternativ produkt i varje specifikt fall. Vi hoppas att ni har förståelse för situationen och har tillförsikt att vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för er som kund.

Med vänlig hälsning/ medarbetarna på Hjälpmedelscentralen

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se