Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Information från HMC

Kvittera BMB

Kom ihåg att du regelbundet måste kontrollera om du har byten som väntar på
kvittens, för att kunna reagera på dem. Efter fjorton dagar automatkvitteras nämligen bytet och då hamnar det på förskrivarens standard betalare. Rutin finns under länken "Allmän info" i WebSesam.

Patientavgift vid förstagångsförskrivning av rollator

Vi vill också påminna om att man inte längre behöver lägga till artikel för debitering. Vid förskrivning av rollator får man upp en fråga som man svarar JA eller NEJ på. Sedan sköts debiteringen automatiskt.

Få viktig information automatiskt

För att inte missa viktig information från Hjälpmedels- och förrådsenheten bör man prenumerera på vårt nyhetsbrev. Följ länken, scrolla längst ner på sidan och fyll i din e-postadress. Tipsa dina kollegor att göra detsamma.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se