Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

HMC stängt för inventering

Torsdag 4 juni håller Hjälpmedelscentralen stängt för inventering.

Gäller både verkstaden, förrådet och konsulenterna. För leverans på fredag krävs att beställningen läggs senast kl. 12 på onsdag.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se