Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Hjälp oss. Vi behöver dina synpunkter.

Till hösten startar flera upphandlingar.

Det är viktigt att du som förskrivare lämnar synpunkter inför detta arbete.

Dina åsikter är viktiga för oss! Vi ber att du lägger 5 minuter på att besvara frågorna kring sortimentet.

Svara på de produkter/områden du själv finner lämpliga och fyll gärna i egna kommentarer. Besvara enkäten elektroniskt genom att följa respektive länk:

Dina synpunkter vill vi ha senast 1 augusti.

Med vänlig hälsning
Veronica Bergman, hjälpmedelskonsulent
veronica.bergman@regionjh.se, 063-154380

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se