Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Fler platser till utbildning Positioneringskuddar

På grund av det stora intresset lägger vi in två utbildningstillfällen till.

På Hjälpmedelscentralen, Göviken, tisdag 26 maj och onsdag 27 maj.

Anmälan här

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se