Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

En påminnelse

Här kommer en liten påminnelse från Hjälpmedelscentralen.

Vi skulle vara tacksamma om ni kan hjälpa oss kolla detta:

När ni loggar in i WebSesam nästa gång, gå in under "Dina uppgifter" i högermarginalen.

Tryck på ditt namn, det blåmarkerade till vänster, och kontrollera att uppgifterna stämmer.

Adressuppgifterna ska vara till din nuvarande arbetsplats.

På så sätt hjälper du oss att minimera risken att hjälpmedel skickas till fel ställe.

Tack på förhand!

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se