Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Driftstörningar i Sesam

Vi har idag driftstörningar i Sesam där hela systemet ligger nere.

Detta påverkar allt som är registrerat i Sesam så som aktiviteter och plockning på turer. Vi hoppas detta kommer att vara löst så snart som möjligt och försöker då göra vårt bästa för att komma ikapp.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se