Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Digitala workshops

I dessa tider då fysiska möten och sammankomster är kraftigt begränsade erbjuder Abilia och Hjälpmedelscentralen dig att delta i två digitala utbildningar. En handlar om Abilias kognitiva hjälpmedel och den andra om Abilias MEMOplanner och myAbilia.

Välkomna!

Abilias kognitiva hjälpmedel

Onsdag 27 maj kl. 14.00-16.00 hålls den digitala utbildningen om Abilias kognitiva hjälpmedel. Syftet är ökad kunskap om hur förskrivningsbara tekniska lösningar kan stötta personer med kognitiva funktionsnedsättningar i deras dagliga aktiviteter. Vilket hjälpmedel ska vi välja och hur får vi det att fungera?

Workshopen hålls som ett Teams-möte, en länk mejlas ut efter att du anmält dig och anmälningstiden gått ut. 

Workshopen är kostnadsfri och riktar sig till dig som är förskrivare.

Har du frågor, kontakta ulrika.heinke@abilia.se

Abililas MEMOplanner och myAbilia

Torsdag 28 maj kl. 10.00-12.00 hålls den digitala utbildningen om Abilias MEMOplanner och myAbilia.

MEMOplanner är ett förskrivningsbart hjälpmedel. Det är en digital planeringstavla utvecklad för kognitiv tillgänglighet som även kan synkas med din mobiltelefon. Under workshopen får ni lära er mer om hur MEMOplanner fungerar och kan användas av individer med behov av stöd i vardag, arbete och skola. Hur hjälper MEMOplanner individer med kognitiva utmaningar att klara av sina dagliga aktiviteter?

Vi går igenom grunderna i MEMOplanner och hur webbtjänsten myAbilia används för att stötta individer i användningen.

Workshopen hålls som ett Teams-möte, en länk mejlas ut efter att du anmält dig och anmälningstiden gått ut. 

Workshopen är kostnadsfri och riktar sig till dig som arbetar som förskrivare eller på annat sätt möter personer med behov av kognitivt stöd.

Har du frågor, kontakta ulrika.heinke@abilia.se

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se