Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Besiktning av personlyftar

Normalt ska våra personlyftar besiktigas varje år. På grund av Corona-pandemin har vi beslutat att följa regionens besöksrestriktioner och skjuta upp våra schemalagda besiktningar på obestämd tid.

Det utgör ingen fara att använda personlyftarna även om lampan för service lyser.

Om ni ändå vill ha besiktning, kontakta Katarina Agerberg, katarina.agerberg@regionjh.se

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se