Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Vi erbjuder ett utbildningstillfälle med Care of Sweden

Välkomna på trycksårsutbildning och sortimentsvisning!

Care of Sweden erbjuder digital utbildning inom trycksårskunskap och trycksårsarbete samt visning av förebyggande och behandlande madrasser som finns på tillgängliga via avtal med Care of Sweden. Vi går även igenom funktioner som positionering och lägesändring, vad man kan tänka på när man väljer madrass åt patienten och hur man kan jobba förebyggande för att undvika trycksår.

Helena som föreläser är sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad och arbetar som Klinisk Applikationsspecialist på Care of Sweden.

Ställ gärna frågor!

När? 21/2 kl. 14.00-15.30

Var? Digital utbildning via Teams

(länk kommer via e-post dagen innan)

Varmt välkomna att delta vid detta tillfälle!

Glöm ej att fylla i utvärderingen så vi kan bli bättre!

//Helena

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se