Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Var nogranna med leveransadressen

Från och med nu kommer leveransadresser som är otydliga eller felaktiga att läggas undan för utredning – vilket kommer att få följden att leveransen av hjälpmedlet kommer att senareläggas.

Vi vill därför påminna om vikten av att sätta rätt leveransadress när ni förskriver hjälpmedel.

  1. Hjälpmedel som inte är skrymmande skickas inte till hemadress, utan ska levereras till förskrivaren. Undantaget är inkontinenshjälpmedel som levereras till hemadress, var noggrann med att skriva fullständigt adress – och dubbelkolla att ev. portkod kommer med.
  2. De hjälpmedel som räknas som skrymmande är säng, elrullstol, tippbräda och vissa lyftar.
  3. Om du behöver ha hjälpmedlet levererat till den enskildes hemadress kommer en avgift att tas ut. Lägg då till en kommentar på förskrivningen: ”Enheten betalar avgift för transport av ej skrymmande hjälpmedel”.
  4. Var extra noga med att kontrollera leveransadress om personen vistas på ett annat ställe än där personen är folkbokförd.

När du förskriver hjälpmedlet, dubbelkolla under leveransadress att den är fullständig och tydlig:

Skriv gärna förskrivarens och/eller patientens namn i c/o-adressfältet.

Om du förskriver från sjukhuset: Var noggrann med att det är tydligt vilken avdelning hjälpmedlet ska levereras till, gärna vilket plan avdelningen ligger på samt att det står Östersunds sjukhus.

Tack för att du hjälper till att underlätta vårt arbete.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se