Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Välkomna på utbildning inom trycksår och trycksårsförebyggande samt sortimentsvisning!

Care of Sweden inbjuder till digital utbildning om trycksår och madrasser på avtal.

Här erbjuds en kortare trycksårsföreläsning samt genomgång av både madrasser på det nya avtalet samt äldre sortiment som kommer finnas kvar ett tag framöver.

Här kommer även ges tips och idéer på vad man ska tänka på när det gäller tex skötsel av madrasserna samt hur man kontrollerar att madrasserna är dugliga funktions- och hygienmässigt.

Det finns två olika tillfällen att välja mellan:

  • 12/4 Digital utbildning (Teams) tid: 14:00 – 15:30
  • 25/4 Digitalt utbildning (Teams) tid: 14:00 - 15:30

Helena och Malin jobbar som Kliniska applikationsspecialister, är båda sjuksköterskor i botten med specialistexamen i omvårdnad resp. geriatrik. Fundera gärna ut frågor ni vill ställa.

Välkomna!

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se