Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Till dig som förskriver inkontinenshjälpmedel för hemleverans till användare.

Vi har uppmärksammat att det ofta saknas portkod för utleveranser. Regionen kommer inom kort att börja med hemleveranser av inkontinenshjälpmedel i egen regi. Därför blir det extra viktigt att alla adressuppgifter fylls i fullständigt.

Den övre delen visar hur adressetiketten ser ut på paketet.

Den gulmarkerade hur det ser ut i websesam.

Leverans till hemmet gäller skrymmande hjälpmedel (ex hemsjukvårdssäng) samt inkontinenshjälpmedel.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se