Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Telefontider under sommaren

För att kunna verkställa era beställningar och säkerställa leveranser har vi infört begränsade telefontider under sommaren.

Måndag 24 juni­- fredag 16 augusti håller vi våra telefoner öppna måndag-fredag mellan kl. 09.00-11.00 och mellan kl. 13.00-15.00.

Våra öppettider är oförändrade; måndag-fredag kl 7.00-15.30

Vi önskar er en trevlig sommar

Hjälpmedels- och förrådsenheten

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se