Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Stängt tisdag

I morgon tisdag är Hjälpmedels- och förrådsenhetens kundtjänst stängd på grund av utbildning.

Det går alltså inte att nå Hjälpmedels- och förrådsenheten via telefon under morgondagen.

Besökstiderna är oförändrade, öppettider är som vanligt kl. 7.00-15.30.

Välkommen åter onsdag 10 februari.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se