Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Sortimentsförändringar

Enteral nutrition kosttillägg och tillbehör

Förtjockningsmedlet Fresubin Clear thickner för barn internt artnr 38735 utgår. Som alternativ finns ThickenUp Clear med internt artnr 18161.

Inkontinensprodukter

Inkontinensskyddet Id Light Mini internt artnr 35231 har tillfälligt stoppats på grund av ett produktionsfel som gjort att skydden blivit parfymerade.

Har ni några av dessa skydd som ni önskar returnera kontakta Therese på Hjälpmedels- och förrådsenheten, 063-153652.

Som likvärdig alternativ produkt i väntan på att detta fel ska avhjälpas finns:

Attends soft mini 1, internt artnr 35715 som har samma absorptionsförmåga men är en centimeter kortare.

Produktförändring Mepilex Border post-op

Mepilex Border post-op, artikelnummer 34785..

Den genomskinliga skyddsfilmen ersätts med ett vitt/icke transparent skyddsfilm. För att eliminera risken att förbandet fastnar i sterilbarriärens svetsning under förpackningen införs ett nytt icke transparent skyddsfilm. Tack vare denna åtgärd kan det visuella inspektionssystemet säkert upptäcka produkten i förpackningsmaskinen. Ändring har ingen inverkan på produktens funktion eller på hur den tillämpas.

Leverantörens artikelnummer ändras men det interna förblir detsamma

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se