Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Säkerhetsmeddelande till vårdenheter

Viktig information gällande artikel 3676

Spruta Engångs 50Ml Luer-Lock m enkelgradering 1 ml Steril

Mer info se länk

För frågor kontakta:

Gunilla Lirell

Inköp och upphandling

063- 14 77 21 , 277 21

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se