Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Produktvisning och utbildning trycksårsprofylax

Vi välkomnar er till en produktvisning med anledning av det nya madrassavtalet. Det kommer även att bli en kortare utbildning i trycksårsprofylax samt visning av hälavlastare.

För anställda  i primärvården och kommunen hålls produktvisningen och utbildningen tisdag 15 maj och onsdag 16 maj.

Det nya madrassavtalet är nu färdigt. Se aktuella produkter på Hjälpmedels-och förrådsenhetsens hemsida Vissa bredder och längder saknas fortfarande och dessa kommer att läggas upp löpande.

Produktvisning

Vi välkomnar er nu på produktvisningar inklusive en kortare utbildning i/genomgång av trycksårsprofylax i samarbete med Katarina Olofsson, från Care of Sweden där momenten definition trycksår, sårkategorier, riskfaktorer, riskbedömning-hudanalys samt val av madrass ingår. Vi kommer även att visa vårt sortiment av hälavlastare.

För anställda i kommun och primärvård erbjuder vi fyra visningstillfällen i Göviken, Lugnviksvägen 8 med 25 deltagare i varje visning. Tisdag 15 maj och onsdag 16 maj.

Sista anmälningsdag 7/5.

Information diabetes:

Vill vi också att ni noterar att insulinpump Animas Vibe har utgått ur sortimentet, då Animas beslutat att inte längre sälja denna på den europeiska marknaden.

Tillbehör kommer fortsätta att tillhandahållas. Även garantier för pumpar som redan är ute kommer fortsätta gälla. Se varukatalogen i WebSesam för information kring vilka andra pumpar som finns.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se