Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Platser kvar till produktvisning

Det finns fortfarande några platser kvar till produktvisningen av de nya nutritionspumparna som är upphandlade.

Passa på att anmäla dig om du ännu inte gjort det. Datumet som gäller är tisdag 26 mars och onsdag 27 mars, tider som gäller är kl. 9-10, kl 10-11,
kl. 13-14 och kl. 14-15. 

Följ respektive länk för att anmäla dig:

För primärvård och kommuner

För slutenvården

Vi ses där!

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se