Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Nytt nutritionsavtal - nya artikelnummer

Från och med 1 mars, det vill säga på fredag, börjar det nya nutritionsavtalet att gälla.

En del av våra tidigare produkter får en ny leverantör och får då nytt artikelnummer i WebSesam.

I sortimentslistan finns vårt nya upphandlade sortiment med både nya och gamla artikelnummer. Du hittar även listan under Centralförrådet/Produktinformation.

Var extra noga när du beställer nutrition med nya artikelnummer. De nya artiklarna ska vara likvärdiga, men inte identiska. Kontrollera för säkerhets skull innehållet i den nya produkten innan du beställer.


Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se