Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Nytt avtal för kontorsmaterial, kopieringspapper och toners

1 februari 2020 börjar ett nytt avtal för kontorsmaterial, toners och kopieringspapper att gälla.

Från 1 februari beställs toners och tonerbags till skrivare och faxar via Stapels Netshop, på samma sätt som annat kontorsmaterial. Samma användarkonto som du har hos Staples i dag gäller på nya avtalet.

Mer information och blankett för nya beställare finns på Insidan under Boka och beställ/Toners.

Om någon toner inte finns hos Stapels Netshop ska beställningen mejlas till Inköp och Upphandling, FBL Beställningar till Inköp och Upphandling

Ange:

  • Beställande enhet
  • Beställarreferens
  • Leveransadress
  • Skrivarmodell och tillverkare

Vanligt vitt kopieringspapper beställs som vanligt via WebSesam.

Färgat kopieringspapper beställs via mejl till Tryckeriet. 

Ange:

  • Beställare
  • Önskad färg
  • Cirka antal
  • Storlek (ex. A4, A3)

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se