Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Nya artikelnummer på suturer

Nu är nya avtalet för suturer färdigt.

Här kommer en tabell för dessa med gamla respektive nya artikelnummer.

Glöm inte att uppdatera era beställningsmallar!


 

Benämning

 

 

Gammalt art.nr.

 

 

Nytt internt art.nr.

 

 

POLYSORB 3-0, Ofärgad, 75CM, Nål CV23, Multifil Resorberbar

 

 

8907

 

 

38447

 

 

POLYSORB 3-0, Ofärgad, 45CM, Nål P12, Multifil Resorberbar

 

 

3653

 

 

38449

 

 

POLYSORB 3-0, Violett, 75CM, Nål V20, Multifil Resorberbar

 

 

2814

 

 

38450

 

 

POLYSORB 4-0, Ofärgad, 45CM, Nål 316, Multifil Resorberbar

 

 

8426

 

 

38451

 

 

VELOSORB 4-0, Ofärgad, 45CM, Nål C13, Multifil Resorberbar

 

 

15254

 

 

38452

 

 

POLYSORB 4-0, Ofärgad, 45CM, Nål C13, Multifil Resorberbar

 

 

14151

 

 

38453

 

 

POLYSORB 4-0, Violett, 75CM, Nål CV23, Multifil Resorberbar

 

 

3310

 

 

38454

 

 

POLYSORB 5-0, Ofärgad, 45CM, Nål C13, Multifil Resorberbar

 

 

14150

 

 

38448

 

 

POLYSORB 5-0, Ofärgad, 45CM, Nål P11, Multifil Resorberbar

 

 

3311

 

 

38455

 

 

BIOSYN 3-0, Violett, 75CM, Nål V20, Monofil resorberbar

 

 

16919

 

 

16919

 

 

BIOSYN 4-0, Ofärgad, 75CM, Nål C13, Monofil resorberbar

 

 

16925

 

 

16925

 

 

BIOSYN 4-0, Ofärgad, 45CM, Nål P12, Monofil resorberbar

 

 

16550

 

 

38456

 

 

DERMALON 2-0, Blå, 75CM, Nål C17, Hudsutur ej resorberbar

 

 

34035

 

 

34035

 

 

DERMALON 3-0, Blå, 75CM, Nål C17, Hudsutur ej resorberbar

 

 

16865

 

 

16865

 

 

DERMALON 3-0, Blå, 45CM, Nål C14, Hudsutur ej resorberbar

 

 

3367

 

 

3367

 

 

DERMALON 3-0, Blå, 75CM, Nål C16, Hudsutur ej resorberbar

 

 

3368

 

 

3368

 

 

DERMALON 4-0, Blå, 45CM, Nål C13, Hudsutur ej resorberbar

 

 

3366

 

 

3366

 

 

MONOSOF 5-0, Blå, 45CM, Nål C12, Hudsutur ej resorberbar

 

 

3365

 

 

3365

 

 

DERMALON 6-0, Blå, 45CM, Nål C12, Hudsutur ej resorberbar

 

 

9519

 

 

9519

 

 

DERMALON 3-0, Blå, 75CM, Nål C16, Hudsutur ej resorberbar

 

 

8421

 

 

38457

 

 

DERMALON 4-0, Blå, 45CM, Nål C14, Hudsutur ej resorberbar

 

 

11222

 

 

38458

 

 

DERMALON 5-0, Blå, 45CM, Nål C13, Hudsutur ej resorberbar

 

 

36678

 

 

38459

 

 

MONOSOF 5-0, Svart, 45CM, Nål PC11, Hudsutur ej resorberbar

 

 

3542

 

 

38460

 

 

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se