Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Nu har vi dragit ur faxen

Som en följd av nya funktioner i WebSesam har vi avvecklat vår fax. Nu kan du göra alla dina beställningar och förskrivningar i WebSesam.

Som vi tidigare meddelat (2019-01-24) har vi, med anledning av att vi fått nya funktioner i WebSesam, valt att avveckla vår fax. Den behövs inte längre.

Det betyder att du måste göra dina förskrivningar och beställningar i WebSesam eller skicka dem via intern post eller vanlig postgång.

Behöver du hjälp, ring Kundtjänst, 063-147710.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se