Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Nestlé minskar plastanvändningen och slutar leverera sugrör av plast

En stor andel av de sugrör som levereras ihop med Nestlé Health Science produkter slängs utan att användas. För att minska plastanvändningen och förbättra miljön slutar Nestlé därför med plastsugrör.

Sugrören plockas bort successivt under våren 2019. Detta berör alla produkter från Nestlé Health Science som tidigare levererats med sugrör.
Det är mycket viktigt att plast inte hamnar i naturen eftersom nedbrytningstiden är mycket lång. Nestlé har som målsättning att 100 procent av förpackningarna ska vara återvinnings- eller återanvändningsbara till år 2025.
För att nå detta mål har Nestlé inlett ett flertal intressanta forsknings- och utvecklingsprojekt. Ett av dem är NaturAll Bottle Alliance, som har som målsättning att utveckla ett PET material som är 100 procent biologiskt.

De produkter som tidigare levererats med sugrör från Nestlé Health Science är:

RESOURCE® 2.0+fibre
RESOURCE® 2.0
RESOURCE® Protein
RESOURCE® Diabet
RESOURCE® SeniorActiv
RESOURCE® Addera Plus
RESOURCE® Komplett näring 1.5
RESOURCE® 2.5 Compact
RESOURCE® 2.5 fibre Compact
RESOURCE® MiniMax®
RESOURCE® Aktiva

Kontakta gärna vår konsumentrådgivning på telefon 020-78 00 20 eller via e-post: nestlehealthscience@se.nestle.com om ni har ytterligare frågor.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se