Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Listan uppdaterad

Listan för de artiklar som inte går att beställa i WebSesam på grund av Corona-epedimin är nu uppdaterad.

Beställningar på dessa produkter får endast göras på mejl MA@regionjh.se.

Beställningarna hanteras därefter av en prioriteríngsgrupp som beslutar om och hur mycket av artiklarna som levereras.

Vi återkopplar inga beställningar. För att se status på din beställning hänvisar vi till WebSesam.

Allt annat beställs som vanligt i WebSesam.

Här finns länken till listan

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se