Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Leveransinformation

Det här gäller 1 maj och Kristi Himmelsfärds dag.

Inom kort infaller två röda dagar.

Tisdag 1 maj

Torsdag 10 maj

De som har sina leveranser från Hjälpmedels- och förrådsenheten någon av dessa dagar kommer inte att få några leveranser. De får sina varor nästföljande vecka.

Vi ber er att tänka på detta när ni beställer varor.

Med vänlig hälsning

Hjälpmedels- och förrådsenheten

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se