Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Leveranser under påskhelgen

De som har sina leveranser från Hjälpmedels- och förrådsenheten på långfredag (fredag 10 april) och annandag påsk (måndag 13 april) kommer INTE att få några leveranser. De får sina varor nästföljande fredag och måndag.

Vi ber er att tänka på detta när ni beställer varor.

Med vänlig hälsning
Hjälpmedels- och förrådsenheten

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se